Àreas i Serveis

Àrea de Atenció ciutadana Organigrama

Consergeria i SIAC

Què fem
Cobrim els llocs de consergeria i prestem atenció al ciutadà en els diferents centres municipals.
Activitats
 • Obertura i tancament de les diferents dependències dels edificis.
 • Control d'alarmes del centre, antirobatori i centraleta antiincendis.
 • Fer complir les normes elementals de seguretat, higiene i educació cívica sense perjuí de les laborals pròpies dels equips de neteja, la brigada d'obres i la Policia Local.
 • Custòdia i comprovació de l'estat i el funcionament de les instal·lacions i comunicació de les possibles incidències al personal responsable del manteniment dels edificis perquè hi facen les reparacions pertinents.
 • Recepció, orientació i informació dels usuaris.
 • Atenció i maneig de la centraleta telefònica.
 • Realització de tasques administratives de tipus elemental per orde específica dels seus superiors i davall la supervisió de l'empresa.
 • Realització de fotocòpies, enviament de faxos, preparació d'acusaments de recepció i enviaments de correspondència, etc.

Notificacions

Què fem
Ens encarreguem de gestionar el servei de notificacions informatives que els diferents departaments de l'Ajuntament generen tant a nivell intern com extern. La nostra participació esdevé una peça fonamental dins de la cadena per tal que la informació arribe als domicilis dels ciutadans.
Serveis
 • Entrega de notificacions i cartes amb justificant de recepció.
 • Distribució del contingut publicitari de l'Agenda Municipal en els centres cívics on els ciutadans acudeixen a informar-se.
 • Col·locació de bans i cartelleria.
 • Bustiada, distribució en les bústies dels domicilis.
 • Distribució en els domicilis de revistes municipals, ...