Àreas i Serveis

Àrea de Operacions i Sistemes Organigrama

Manteniment d'aplicacions informàtiques i virtualització de escriptoris

Què fem

A través del Centre d'Atenció Informàtic (CAI), gestionem les incidències, avaries o consultes informàtiques dels usuaris oferint-los suport tècnic.

Treballem per la modernització tecnològica incorporant les últimes tècniques per a millorar les infraestructures existents.

Serveis
  • Atenció de les incidències, consulta, avaries, peticions i reclamacions oferint solucions tècniques.
  • Revisió i reparació dels equips informàtics per a assegurar la seua continuïtat.
  • Inventari actualitzat d'equips i dispositius informàtics.
  • Auditoria semestral de tots els equips inclosos en l'inventari.
  • Tasques de manteniment preventiu.
  • Dotació de noves tecnologies als clients per a millorar les seues infraestructures, tant per al back-office (gestió administrativa, internet) com per al front-office (relació amb el ciutadà).
  • Gestió de l'Administració electrònica que permet als ciutadans realitzar els seus tràmits via web i a l'Ajuntament tenir accés a indicadors (nombre d'expedients tramitats, nombre de reclamacions, etc.) per a la presa de decisions en l'àmbit municipal.