Resultats Bosses de Treball

En esta secció pot consultar la classificació de les bosses d'ocupació temporal, on apareix informació del DNI del candidat-a i posició final en la bossa.

Qualsevol sol·licitud d'informació addicional referent als processos ha de remetre-la per alguna d'estes vies:

correu electrònic
a la direcció , indicant en l'assumpte sol·licitud informació bosses
presencialmente
omplisca el model d'instància de reclamació i entregue-ho en la direcció Carrer Charles Robert Darwin, 2 (Edifici Azul), Parc Tecnològic (Paterna)
Classificació Bossa de Treball
Seleccione la bolsa de trabajo que desea consultar
DNI (formato 12345678A) o NIE (X1234567Y)

Ofertes de treball

No hi ha ofertes de treball actualment