Gespa crea una brigada per a garantir el manteniment diari de totes les seues fonts

L'empresa ha creat una brigada per a assegurar el manteniment de totes les fonts de la ciutat, tant ornamentals com de consum.

La brigada, formada per dos operaris, s'ha encarregat de la posada a punt de les 97 fonts que existeixen a la ciutat, al mateix temps que s'ha creat un inventari amb totes elles per a facilitar el seu manteniment durant l'any.

I és que, durant els últims mesos, s'ha dut a terme la neteja a fons i desinfecció de les fonts, així com la reparació de fuites en aquelles que estaven fóra de servei.

A més, en comptar per primera vegada amb un inventari de les fonts, s'ha facilitat la revisió diària de les mateixes per part de la brigada, assegurant que els veïns i veïnes puguen utilitzar-les en tot moment.

Quant a les fonts ornamentals, tots els dies es netegen, retirant les fulles que es puguen haver acumulat i afegint clor per a mantindre un estat òptim de les seues aigües.

Per la seua banda, les fonts de consum humà es revisen de manera rotativa, al voltant de 12 al dia, per a evitar que s'embocen i assegurant la seua neteja de manera que puguen gaudir-les els paterneros i paterneres.