Zones Verdes realitza el control i revisió de l'arbratge de Paterna

Treballadors i treballadores de Zones Verdes de l'empresa estan duent a terme la revisió que realitza periòdicament de tot el seu arbratge municipal, que aconsegueix ja els 20.000 exemplars, per a detectar possibles defectes i garantir la seguretat biomecànica de tots ells.

Aquesta inspecció permet detectar a temps possibles malformacions o fissures en l'estructura dels arbres i actuar per a previndre possibles desplaçaments o caigudes, sobretot en el cas dels arbres de grans dimensions.

De fet, durant la revisió, es va realitzar una intervenció en el gran pi situat a l'entorn del Centre Cívic de La Canyada, en el qual s'havia detectat una clivella amb fusta inclosa en la inserció d'un cimal amb el tronc el que va portar a instal·lar un sistema de subjecció "Boa", que permetrà indicar si l'estructura continua estable, o si per contra existeix algun desplaçament sever.

A més, la sustentació instal·lada també actua com a sistema de retenció, evitant la caiguda del cimal en cas de col·lapse de l'estructura.

Una actuació que pretén allargar la vida de l'exemplar conservant la seua estructura original el màxim temps possible.

Finalment, també s'ha inventariat un 70% dels més de 20.000 arbres que hi ha en via pública (dels 40.000 exemplars totals amb els quals compta el municipi), que permetrà crear el futur Pla de Gestió de l'Arbratge Públic, en el qual cada arbre estarà geoposicionat, permetent fer seguiment del seu estat.