La brigada de manteniment realitza més de 80 actuacions centres educatius de la ciutat

La brigada de manteniment de l'empresa municipal GESPA, ha realitzat 83 actuacions de manteniment i reparacions en els 13 centres escolars i les dues escoles infantils del municipi.

Aquests treballs s'han desenvolupat durant Setmana Santa, aprofitant les vacances escolars, i durant les quals els col·legis romanen tancats, ja que mentre els centres estan oberts, no és possible executar algunes obres a causa de la seua ocupació, a les molèsties que es generen o a la magnitud dels treballs.

Les actuacions realitzades han sigut de diversa tipologia, des de les de manteniment general fins d'obra de paleta, pintura, electricitat, lampisteria o climatització.

Entre els treballs més destacats, s'ha realitzat el manteniment i desinfecció de les màquines d'aire condicionat dels centres, així com la revisió de l'estat de les calderes després de la temporada d'hivern.

També s'han realitzat reparacions en portes i finestres per a assegurar el seu correcte tancament, intervencions en banys i cuines, treballs de pintura i reposicions de taulells i obres d'impermeabilització.

Les actuacions també s'han realitzat en les zones exteriors dels centres, condicionant rampes, reparant clivelles en els murs o mantenint el mobiliari exterior que acusava l'exposició a les condicions meteorològiques.