Els serveis de l'àrea d'Inclusió Social de Gespa realitzen una mitjana de 675 atencions mensuals

El Centre Sociocultural Paco Giner, la coneguda antiga terrisseria del barri d'Alborgí, s'ha convertit en l'epicentre de l'atenció social primària a Paterna.

L'Ajuntament ha habilitat aquest espai per a centralitzar l'atenció primària bàsica específica per als paterners i paterneres en situacions de vulnerabilitat.

El centre acull diferents serveis com l'Equip Específic d'Intervenció a la Infància i Adolescència (EEIIA), Pangea, l'Oficina d'Habitatge Municipal, el Servei d'Ajuda a domicili i el Servei de Vehicle Adaptat, i és gestionat per 9 tècnics de l'empresa municipal GESPA.

Respecte a l'Equip Específic d'Intervenció a la Infància i Adolescència (EEIIA), desenvolupa actuacions d'atenció integral i suport a la infància i adolescència en situació de vulnerabilitat, risc o desprotecció. Les atencions poden ser individuals, grupals i/o familiars a través de tècniques d'orientació psicosocial, mediació i psicoteràpia, i es realitzen unes 200 intervencions al mes.

Pel que fa a PANGEA, servei que realitza unes 200 atencions mensuals, es tracta d'atenció individualitzada i acompanyament per a persones migrants, detectant les seues necessitats e unificant accions d'igualtat i inclusió.

El Centre Sociocultural Paco Giner acull també l'Oficina d'Habitatge Municipal, que gestiona les necessitats urgents de famílies paterneres així com les sol·licituds de les campanyes d'ajudes al lloguer, arribant a unes 150 atencions mensuals recurrents.

També en aquestes instal·lacions es recepcionen les crides i es gestionen els serveis de Vehicle Adaptat, amb uns 40 serveis mensuals, i d'Ajuda a domicili, que té en l'actualitat a unes 75 persones en el programa.

A més, quan s'habilite la resta de les instal·lacions, el centre acollirà també el Centre de Dia Infant juvenil d'Alborgí.