Gespa finalitza la senyalització de zona 20 en 14 carrers del nucli urbà

Gespa ha finalitzat la senyalització en la calçada de 14 carrers del nucli urbà per a indicar que es tracta de vies Zona 20 amb prioritat per a vianants i ciclistes i en les quals els vehicles motoritzats podran circular sempre sense sobrepassar els 20 km per hora.

Durant les passades dues setmanes, la brigada de manteniment de via pública ha estat pintat nous senyals utilitzant una tècnica de termoplàstica, pintura de microesferes de vidre que confereix als senyals una alta reflectivitat, permetent una major resistència al desgast, antilliscant i que és més respectuosa amb el medi ambient.

En concret s'ha actuat als carrers San Roque, Eduardo Dato, Teniente Alfonso, Bonaire, Los Huertos, Rosario, Maestra Monforte, Maestro Soler, Cervantes, Presbítero Miguel Pérez, Godella, San Joaquín i el carrer San Salvador, en el tram entre San Roque i Sant Antoni.